Međunarodni dan ljudskih prava

09.12.2019. 16:43

Danas slavimo Međunarodni dan ljudskih prava, kojim se obilježava potpisivanje Opće deklaracije Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima 1948. godine. Tada je prvi put u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika i čast tome se svake godine slavi 10. prosinca, odnosno dan kada je potpisana.

Obilježavanjem ovog dana ističe se važnost Deklaracije u regulaciji toga da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Deklaracija time predstavlja opći standard za sve ljude i narode, naglašavajući da svaki pojedinac i svaki član društva treba nastojati kroz poučavanje i obrazovanje promicati poštovanje ovih prava i sloboda te naprednim nacionalnim i međunarodnim mjerama osigurati djelotvorno priznavanje i poštovanje ovih općih prava.

Počevši od temeljnog prava „da se sva ljudska bića rađaju slobodna, jednako vrijedna i imaju ista prava“ kao i da „imaju pravo uživati sva prava i slobode navedene u ovoj Deklaraciji bez iznimke“, Deklaracija sadrži i osnovna ekonomska, socijalna i kulturna, kao i građanska i politička prava.

Nakon usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima, članovi UN-a su razvili dva međunarodna sporazuma o građanskim i političkim pravima, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, a među mnogim zemljama u svijetu i Republika Hrvatska je supotpisnica Deklaracije.

Tijekom 2019., ovaj dan se obilježava pod temom „Pokreti mladeži za ljudska prava“, s kojom se skreće pažnja na sve veći aktivizam mladih generacija i na važnost poruka koje oni prenose u javni prostor. Osim toga, ova tema je kako bi potaknulo i prikazalo kako se mladi širom svijeta zalažu za prava pojedinaca i bore protiv rasizma, govora mržnje, maltretiranja, diskriminacije i klimatskih promjena.

Prijavi se za newsletter i budi u toku!

Uredi sliku

Pregled