Važnost društvene solidarnosti

15.01.2020. 12:29

U cijelom se svijetu 20. prosinca obilježava Međunarodni dan ljudske solidarnosti koji je proglašen odlukom Ujedinjenih naroda iz 2006. Ujedinjeni su narodi također potaknuli i osnivanje Fonda za svjetsku solidarnost, a tom odlukom koncept solidarnosti postaje ključan faktor za suzbijanje siromaštva. Međunarodni dan ljudske solidarnosti ima za cilj promicanje kulture solidarnosti i dijeljenje vrijednih resursa. Danas u svijetu sve više raste nejednakost među društvima posebice u posjedovanju resursa pojedinih država, svijet se globalizira na svim razinama, a važnost solidarnosti veća je no ikada prije. Društvena je solidarnost po pitanju međunarodnih veza u Tisućljetnoj (Milenijskoj) Deklaraciji navedena kao jedan od najosnovnijih pojmova 21. stoljeća.

U moralnom pogledu pojam solidarnosti označava se kao međusobna obveza zauzimanja čovjeka za čovjeka. Solidarnost se pritom kao obveza može odnositi na odnos između osoba, između zajednica te između osoba i zajednica. Pojam solidarnosti složeni je društveni fenomen i kao takav ima višestruko značenje i uporabe. Prema francuskom sociologu Emileu Durkheimu postoji više vrsta solidarnosti. Durkeim solidarnost dijeli na: društvenu, organičku i mehaničku. Društvena solidarnost podrazumijeva djelovanje kao suodnos između struktura i načina funkcioniranja društva s odgovarajućim sustavom vrijednosti. Socijalna solidarnost, kao pravno načelo, predstavlja temelj svih europskih sustava socijalne sigurnosti.

Socijalni filozofi, sociolozi i politički znanstvenici preciziraju pojam solidarnosti kao ključni pojam solidarnog društvenog koncepta. Njemački sociolog Nell-Breuning pojam društvene solidarnosti objasnio je kroz slijedeći navod: "Društvena cjelina i njezini dijelovi najtješnje su povezani. Ako je cjelini dobro, onda i svim dijelovima mora biti dobro; ako je dijelovima dobro, onda cjelina mora biti u dobrom stanju. Dobro pojedinaca i dobro cjeline upućeni su jedno na drugo; njihove sudbine nerazrješivo su isprepletene.“

Prijavi se za newsletter i budi u toku!

Uredi sliku

Pregled