Bruno Simlesa
Pisac, tata, suprug, fajter!
profile icon
Godina rodenja:1979
Grad/Mjesto:--
heart icon
100%
357.730,58 kn
prikupljenih donacija
od 345.000 kn
hands icon
8
preostalo
heart-hands icon
2030
donacija

Izazovi

8 izazova do sada

Uredi sliku

Pregled