Josip Pupić
student PMF-a 2. godina
profile icon
Godina rodenja:1996
Grad/Mjesto:--
heart icon
79,1%
16 619 kn
prikupljenih donacija
od 21 000 kn
hands icon
2
preostalo
heart-hands icon
58
donacija

Izazovi

2 izazova do sada

Uredi sliku

Pregled