Josip Pupić
student PMF-a 2. godina
profile icon
Godina rodenja:1996
Grad/Mjesto:--
heart icon
73,8%
22.869 kn
prikupljenih donacija
od 31.000 kn
hands icon
3
preostalo
heart-hands icon
105
donacija

Izazovi

3 izazova do sada

Uredi sliku

Pregled