Martina Leopold
profile icon
Godina rodenja:1978
Grad/Mjesto:Zagreb
heart icon
73,8%
72 360 kn
prikupljenih donacija
od 98 100 kn
hands icon
12
preostalo
heart-hands icon
384
donacije

Izazovi

12 izazova do sada

Uredi sliku

Pregled