Martina Leopold
profile icon
Godina rodenja:1978
Grad/Mjesto:Zagreb
heart icon
65.2%
17 670 kn
prikupljenih donacija
od 27 100 kn
hands icon
5
preostalo
heart-hands icon
62
donacije

Izazovi

5 izazova do sada

Uredi sliku

Pregled