Martina Leopold
profile icon
Godina rodenja:1978
Grad/Mjesto:Zagreb
heart icon
97,1%
107 927 kn
prikupljenih donacija
od 111 100 kn
hands icon
14
preostalo
heart-hands icon
578
donacija

Izazovi

14 izazova do sada

Uredi sliku

Pregled