Martina Leopold
profile icon
Godina rodenja:1978
Grad/Mjesto:Zagreb
heart icon
116%
128.867 kn
prikupljenih donacija
od 111.100 kn
hands icon
14
preostalo
heart-hands icon
671
donacija

Izazovi

14 izazova do sada

Uredi sliku

Pregled