Martina Leopold
profile icon
Godina rodenja:1978
Grad/Mjesto:Zagreb
heart icon
82,6%
65 310 kn
prikupljenih donacija
od 79 100 kn
hands icon
10
preostalo
heart-hands icon
347
donacija

Izazovi

10 izazova do sada

Uredi sliku

Pregled