Martina Leopold
profile icon
Godina rodenja:1978
Grad/Mjesto:Zagreb
heart icon
100.5%
12 830 kn
prikupljenih donacija
od 12 760 kn
hands icon
4
preostalo
heart-hands icon
49
donacija

Izazovi

4 izazova do sada

Uredi sliku

Pregled