Martina Leopold
profile icon
Godina rodenja:1978
Grad/Mjesto:Zagreb
heart icon
85,1%
91 992 kn
prikupljenih donacija
od 108 100 kn
hands icon
13
preostalo
heart-hands icon
486
donacija

Izazovi

13 izazova do sada

Uredi sliku

Pregled