Martina Leopold
profile icon
Godina rodenja:1978
Grad/Mjesto:Zagreb
heart icon
56,4%
33 320 kn
prikupljenih donacija
od 59 100 kn
hands icon
8
preostalo
heart-hands icon
144
donacije

Izazovi

8 izazova do sada

Uredi sliku

Pregled