Martina Leopold
profile icon
Godina rodenja:1978
Grad/Mjesto:Zagreb
heart icon
79,8%
59 140 kn
prikupljenih donacija
od 74 100 kn
hands icon
9
preostalo
heart-hands icon
314
donacija

Izazovi

9 izazova do sada

Uredi sliku

Pregled