Martina Leopold
profile icon
Godina rodenja:1978
Grad/Mjesto:Zagreb
heart icon
82,2%
80 650 kn
prikupljenih donacija
od 98 100 kn
hands icon
12
preostalo
heart-hands icon
417
donacija

Izazovi

12 izazova do sada

Uredi sliku

Pregled