Martina Leopold
profile icon
Godina rodenja:1978
Grad/Mjesto:Zagreb
heart icon
78.1%
26 620 kn
prikupljenih donacija
od 34 100 kn
hands icon
6
preostalo
heart-hands icon
112
donacija

Izazovi

6 izazova do sada

Uredi sliku

Pregled