Martina Leopold
profile icon
Godina rodenja:1978
Grad/Mjesto:Zagreb
heart icon
85%
70 660 kn
prikupljenih donacija
od 83 100 kn
hands icon
11
preostao
heart-hands icon
377
donacija

Izazovi

11 izazova do sada

Uredi sliku

Pregled