heart icon
2.550,4 kn
prikupljenih donacija
people icon
1
ambasador
hands icon
1
izazov
Doniraj i ti
house icon
Djeca, mladi, obitelji, socijalno ugroženi
vrsta udruge/djelatnost
people icon
150
članova
location icon
Ulica Otokara Keršovanija 4, 31000 Osijek
sjedište udruge
web icon
https://dokkica.hr/
web adresa

Dječji kreativni centar DOKKICA djeluje od 2011. Tijekom 11 godina djelovanja proveli smo više od stotinu programa i projekata te ostvarili više stotina suradnika i partnera. Svake godine u aktivnostima Udruge sudjeluje oko 1000 djece, a u radu Udruge na godišnjoj razini između 50 i 100 volontera. U DOKKICI trenutno radi 12 zaposlenika i 10-ak vanjskih suradnika.

Ciljevi Udruge su organizirati, provoditi, poticati, promicati i razvijati programe, projekte, aktivnosti, inicijative i usluge u području socijalne djelatnosti, odgoja, obrazovanja i znanosti, ljudskih prava (posebno prava djece), kulture i umjetnosti, demokratske političke kulture, održivog razvoja i dr. i to za djecu, mlade, roditelje, odgojno-obrazovne, obrazovne i ustanove socijalne skrbi kao i njihove djelatnike, stručnjake i voditelje u radu s djecom, mladima i roditeljima, predstavnike lokalne, regionalne samouprave, državnih tijela, druge ustanove i organizacije čije je djelovanje vezano uz djecu, mlade i roditelje.

Children's Creative Center ‘DOKKICA’ has been operating since 2011. During the 11 years of operation, we have implemented more than a hundred programs and projects and have created several hundred collaborators and partners. Every year around 1,000 children participate in the Association's activities and between 50 and 100 volunteers participate in the Association's work on an annual basis. DOKKICA currently has 12 employees and about 10 external associates.

The objectives of the Association are to organize, implement, encourage, promote and develop programs, projects, activities, initiatives and services in the field of social activities, upbringing, education and science, human rights (especially children's rights), culture and art, democratic political culture, sustainable development, etc. for children, young people, parents, educational and social care institutions as well as their employees, experts and leaders who work with children, young people and parents, representatives of local, regional self-government, state bodies, other institutions and organizations whose activities are related to children, young people and parents.

Izazovi

dokkica
Prijavi se za newsletter i budi u toku!

Uredi sliku

Pregled